Husregler for Hangar 3

2024

Husregler for Hangar 3

Vi ønsker, at vores fællesskab skal være et sted, hvor alle kan føle sig velkomne og glade. Derfor har vi opstillet nogle husregler, som handler om at vise respekt, omsorg og ansvar for hinanden og for det miljø, vi er en del af. Ved at overholde husreglerne bidrager du til at skabe en positiv og tryg atmosfære i fællesskabet.

Adgang:


1. Hver husstand, der er medlem af Grundejerforeningen for Fællesarealerne (GFFF), råder over én elektronisk låsebrik til Hangar 3.


2. Låsebrikken tilhører husstanden og må ikke deles med andre. Bortkomst af nøglebrik skal straks meddeles til noeglebrik@hangar3.dk, og din delgrundejerforening skal adviseres. 


Ophold og aflåsning:


3. Al ophold og aktiviteter samt brug af redskaber og udstyr i huset
sker på egen risiko.


4. Børn under 10 år skal være ifølge med voksen. Forældre har altid
ansvaret for oprydning og aflåsning efter umyndige børn.


5. Portene i hangaren må kun åbnes efter aftale med GFFF's
bestyrelse.


6. Når man forlader huset som sidste person, har man ansvar for at lukke
og låse alle døre og vinduer.


7. Det er god stil at koordinere med tilbageværende om, hvem der har
lukkeansvaret.


8. Ved fejl og mangler eller hvis noget går i stykker, kontakt straks
serviceteamet på service@hangar3.dk.


Renhold:


9. Alle brugere forpligter sig til at holde huset rent og i opryddet
stand samt overholde lejeaftaler.


10. Man skal selv bortskaffe alt, hvad man medbringer i huset, herunder
alle flasker, pap, plastik eller anden emballage.


11. Man skal selv bortskaffe alt mad og fødevarer, man medbringer i huset.


12. Alle brugere skal affaldssortere i de fraktioner, der er tilgængelige, både i huset og i renovationscontainerne uden for huset ved vandværket. Hvis der er overfyldt, skal man selv bortskaffe sit affald.


Udstyr og inventar:


13. Udstyr og inventar skal behandles efter dets formål og sættes på plads efter brug.


14. Udstyr skal forblive i den hal eller det område, hvor det har plads, herunder:


a. Airtrack og skumredskaber må kun bruges i den lille hal


b. Indendørs fodbolde og basketbolde må kun anvendes i den store hal


c. Vægttræningsudstyr må kun bruges i træningsområdet i den store hal


d. Fodboldmål og badmintonnet må kun bruges i den store hal


15. Flytning af større udstyr må kun ske efter aftale med bestyrelsen.


16. Styrketræningsområdet er forbeholdt voksne.