Nøglebrikker til Hangar 3

2024

Hvordan får jeg en nøglebrik?

Vi er mere end 350 matrikler i Sydlejren, som alle skal have adgang til fælleshuset.

Derfor er der en hel del administration ifm. udlevering af nye nøglebrikker, mistede brikker og nøglebrikker, der skifter ejermand ved køb og salg.


Da bestyrelsen ikke har overblik over hvilke personer bor hvor, så er det nødvendigt, at man går gennem sin delgrundejerforenings bestyrelse, når man har et nøglebrikrelateret ønske. De vil så kunne verificere over for GFFF's bestyrelse, at en given henvendelse også stammer fra en person bosiddende i Sydlejren. Så få din bestyrelse til at videresende dit ønske til noeglebrik@hangar3.dk


Bestyrelsen er i proces med at få udarbejdet procedurebeskrivelser for de forskellige situationer, der kan opstå, så du ved hvor du skal henvende dig. Udgangspunktet er dog altid din delgrundejerforening!


Tak for tålmodigheden - mere info kommer, så snart vi har det.